Wykaz funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa z Gorzowa

Źródło: Opcja na prawo: Wykaz niektórych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz członków Ochotniczych Rezerw Milicji Obywatelskiej

Lista gorzowska

Wykaz niektórych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz członków Ochotniczych Rezerw Milicji Obywatelskiej szczególnie aktywnych w działaniach represyjnych wobec opozycji politycznej na terenie byłego województwa gorzowskiego w okresie stanu wojennego i w latach późniejszych:

1. Awsiukiewicz Stanisław – funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej MO Gorzów Wlkp., zawodnik „Gwardii” Gorzów w strzelectwie
2. Bernatowicz Marian – funkcjonariusz KW MO Gorzów Wlkp., w latach 90. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Fredry 13B, następnie podjął budowę domu
3. Bielawski Jacek – funkcjonariusz Wydziału II SB, porucznik, w 1994 r. właściciel firmy „IMEX”, adres w latach 1990-1995: Gorzów Wlkp., ul. Bohaterów Westerplatte 6
4. Boiński Mieczysław – w 1981 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB, pułkownik, wówczas zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul Fredry, w 1990 r.: Gorzów Wlkp., ul. Warszawska 1
5. Borczyk Jerzy – funkcjonariusz SB, fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych
6. Bułach Andrzej – funkcjonariusz Wydziału II SB, kapitan, w 1994 r. funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, adres w latach 1990-95: Gorzów Wlkp, ul. Wróblewskiego 34B
7. Chojnacki Julian – funkcjonariusz KW MO Gorzów Wlkp, w 1982 r. podporucznik
8. Cichy (imię nieustalone) – porucznik, dowódca kompanii ROMO, uczestnik akcji pacyfikacyjnych w 1981 i 1982 r.
9. Czuczejko Zdzisław – funkcjonariusz Wydziału II SB, kapitan, w 1994 r. funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, następnie podpułkownik, Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Zielonej Górze (!!!), 17.11.2003 r. odznaczony przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi (!!!), adres w 1990 r.: Gorzów Wlkp., ul. Matejki 63C
10. Dębicki Anzelm – funkcjonariusz Wydziału II SB, major, w 1994 r. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gorzowie Wlkp., adres w latach 1990-95: Gorzów Wlkp., ul. Szwoleżerów 3B
11. Dołgowski Karol – funkcjonariusz SB, w 1988 r. odznaczony na wojewódzkiej akademii z okazji święta MO i SB
12. Dybuś Franciszek – kapitan, dowódca ZOMO Gorzów Wlkp., odpowiedzialny za bestialską pacyfikację Zakładów Mechanicznych „Ursus” 15-16.12.1981, w 1995 r. zamieszkały Gorzów Wlkp., ul. Matejki 64D
13. Dzikowski Roman – w 1981 r. porucznik, funkcjonariusz SB (syn działacza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i ORMO ze Słubic), przed 1981 r. funkcjonariusz Granicznej Placówki Kontrolnej w Słubicach i w Tuplicach (ur. w 1946 r.)
14. Gojrzewski Zenon – funkcjonariusz SB, fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych
15. Gotowała Krzysztof – członek ORMO, w 1982 r. zatrudniony w PKM Gorzów Wlkp., zamieszkały: Ulim nr 78
16. Górny Stanisław – w 1987 r. podpułkownik, Naczelnik Wydziału Paszportów Wojewódzkiego Urzędu spraw Wewnętrznych Gorzów Wlkp., w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 9E
17. Horbal Kosma – nieżyjący już Komendant Miejski MO, w 1984 r. major, zamieszkały wówczas: Gorzów Wlkp., ul. 9 Maja 1E/8
18. Hrebeniak Aleksander – funkcjonariusz KW MO Gorzów Wlkp., w 1982 r. kapitan, w 1990 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Korczaka 2 B
19. Janecki Tadeusz – funkcjonariusz SB działający na terenie Słubic i pogranicza, zamieszkały: Słubice, Os. Słowiańskie 8D, w 1995 r. współwłaściciel firmy transportowej i cichy wspólnik firmy ochroniarskiej
20. Janka (imię nieustalone) – funkcjonariusz SB, w 1982 r. porucznik
21. Januszewski Andrzej – funkcjonariusz Wydziału II SB, porucznik, w 1994 r. funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, w 1990 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Bohaterów Westerplatte 2
22. Jaros Mieczysław – funkcjonariusz SB, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Narutowicza 24
23. Jarosz Stefan – funkcjonariusz SB, w 1982 i 1983 r. fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Zubrzyckiego 3
24. Jarzyński Stanisław – członek ORMO, w 1982 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Garbary 16/7
25. Jaszczowski Zdzisław – funkcjonariusz SB, szczególnie agresywny (trenował sporty walki), zawodnik szachowy
26. Jędrzejewski Andrzej – funkcjonariusz KW MO Gorzów Wlkp., w 1982 r. major
27. Jurga Jerzy – funkcjonariusz KM MO, kierowca (wcześniej w Słubicach), od 1986 r. na rencie
28. Kaczmarek Marek – funkcjonariusz MO
29. Kamerduła Piotr – w 1981 r. absolwent AWF Gorzów Wlkp., inspektor Wydziału III SB Gorzów Wlkp., porucznik, giermek kapitana Mariana Styczyńskiego, w 1991 r. próbował zakładać w Gorzowie Partię „X” Stana Tymińskiego, w latach 90. szef Biura Maklerskiego PKO BP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 130, zamieszkały wówczas: Gorzów Wlkp., ul. Szwoleżerów 8C/5
30. Kamiński Zbigniew – funkcjonariusz SB, major, Zastępca Naczelnika Wydziału III SB, w 1994 r. pracownik firmy ochroniarsko-detektywistycznej Baheras, w 1982 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Okólna 29/5, w 1990 r.: ul. Zubrzyckiego 13A
31. Kantarek (imię nieustalone) – funkcjonariusz SB
32. Karwowski Zdzisław – w 1982 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego MO Gorzów Wlkp., w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Żółkiewskiego 4
33. Kasprzak Józef – dowódca ZOMO w Gorzowie Wlkp., kapitan, odpowiedzialny za brutalną pacyfikację manifestacji 31.08.1982 r. w pierwszą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych (zomowcy bili demonstrantów nawet w Katedrze, gdzie ci ostatni próbowali się schronić, rzucali petardy w stronę ołtarza, wybijali zabytkowe witraże, przez które wrzucali świece dymne; po kilku dniach jedna osoba zmarła wskutek zatrucia gazem łzawiącym), w 1994 r. funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.
34. Kasprzak Stanisław – funkcjonariusz SB
35. Kawala Tadeusz – funkcjonariusz SB
36. (usunięty na prośbę Opcji na Prawo)
37. Kilczewski Jerzy – funkcjonariusz SB, w 1982 r. major (przed 1979 r. w Słubicach), fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych, zamieszkały w 1982r i w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Zubrzyckiego 3/10
38. Kinach Witold – członek ORMO
39. Klepka Władysław – funkcjonariusz SB, Naczelnik Wydziału Polityczno-Wychowawczego, major, w latach 90. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., 02.06.1997 r. odpowiadał za bezpieczeństwo Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Jego pamiętnej wizyty w Gorzowie Wlkp. (!!!), adres w latach 1990-95: Gorzów Wlkp., ul. Bohaterów Westerplatte 2
40. Klimanowski Tadeusz – funkcjonariusz SB, Naczelnik Wydziału Studiów i Analiz, kapitan, w 1994 r. funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa
41. Knioch (imię nieustalone) – funkcjonariusz MO
42. Kołowski Roman – w 1981/82 porucznik, od 1978 r. Komendant Miejski MO w Słubicach, zamieszkały wówczas i w latach 90. Słubice, Pl. Przyjaźni 17, szczególnie gorliwy w akcjach represyjnych na terenie Słubic
43. Korol Waldemar – funkcjonariusz MO
44. Kosiorowski Lech – pułkownik, w 1982 r. Komendant Wojewódzki MO, zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Puszkina
45. Kościelniak Benedykt – w 1982 r. podpułkownik, dowódca ROMO Gorzów Wlkp., odpowiedzialny za akcje pacyfikacyjne na terenie ZM „Ursus” 15-16.12.1981 r., w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Korczaka 2B
46. Kozłowski Ryszard – funkcjonariusz SB
47. Krakowiak (imię nieustalone) – funkcjonariusz SB, w 1982 r. podpułkownik
48. Krycuk Tadeusz – w 1981/82 porucznik, Zastępca Dowódcy ZOMO Gorzów Wlkp., szczególnie bestialski w brutalnej akcji pacyfikacyjnej ZM „Ursus” 15-16.12.1981 r., fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych, zamieszkały wówczas i w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 53/3
49. Krzyżaniak Jan – w 1981 r. podpułkownik, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego MO Gorzów Wlkp., dowódca bestialskiej akcji pacyfikacyjnej ZM „Ursus” 15-16.12.1981 r., w 1989 r. pułkownik, Zastępca Szefa WUSW Gorzów Wlkp.
50. Kusio Wiesław – w 1982 r. emerytowany funkcjonariusz MO, lecz biorący udział w akcjach na terenie Gorzowa, zamieszkały wówczas i w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 16
51. Laska (imię nieustalone) – funkcjonariusz SB
52. Lecyk Wiesław – funkcjonariusz SB, major, w latach. 90. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., w 1999 r. zamieszany w przemyt samochodu, w latach 1990-95 zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Stanisławskiego 1G
53. Łapanowski Adam – funkcjonariusz MO, w 1988 r. odznaczony na wojewódzkiej akademii z okazji święta MO i SB
54. Łokcik Wincenty – pułkownik (w 1987 r. na emeryturze), zamieszkały Gorzów Wlkp., ul. Zubrzyckiego 3
55. Maciejowski Władysław (pseudonim Grisza) – funkcjonariusz Wydziału III SB, Zastępca Naczelnika Wydziału V SB, szczególnie gorliwy w akcjach nękania i prowokacji, lubował się w torturowaniu młodzieży i pałowaniu wiernych wychodzących z Katedry po Mszach Świętych za Ojczyznę i modlitwach w intencji niewinnie więzionych, fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych, w 1978 r. odznaczony Medalem Janka Krasickiego, zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Staszica, w latach 90. na ul. Staszica prowadził kiosk z alkoholem i pornografią oraz koordynował handel byłych esbeków w strefie przygranicznej, zabrnął w długi i popełnił samobójstwo
56. Makowski Zdzisław – funkcjonariusz SB
57. Małkiński Zdzisław – funkcjonariusz Wydziału III SB, Zastępca Wydziału Studiów i Analiz, kapitan, w 1994 r. pracownik Biura Maklerskiego Banku Zachodniego, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Wyczółkowskiego 26
58. Marzątka Marian – w 1982 r. emerytowany funkcjonariusz MO, aktywny w akcjach stanu wojennego, w latach 80. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Broniewskiego 6C w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Matejki 63D
59. Maternik Eugeniusz – w 1988 r. Naczelnik Wydziału PG WUSW Gorzów Wlkp., w latach 80. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Broniewskiego 6C, w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Dowbora-Muśnickiego 26
60. Nawrocki (imię nieustalone) – funkcjonariusz SB, w 1982 r. podpułkownik, (wcześniej w Słubicach) zamieszkały w Gorzowie Wlkp.
61. Neuman Marek – funkcjonariusz Wydziału II SB, kapitan, w 1994 r. urzędnik w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialny za parki krajobrazowe, w latach 1990-95 zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Broniewskiego 6C
62. Ociński (imię nieustalone) – funkcjonariusz SB, w 1982 r. kapitan
63. Piasek Jarosław – funkcjonariusz SB, Zastępca Naczelnika Wydziału, porucznik, w 1994 r. Zastępca Komendanta Rejonowego Policji w Strzelcach Krajeńskich, w 1995 r. zamieszkały: Strzelce Krajeńskie, ul. Wyzwolenia 18E
64. Pilitowski Jerzy – w 1981/82 r. kapitan, Naczelnik w Wydziale III SB, odpowiedzialny za akcje pacyfikacyjne, autor działań penetracyjnych wobec opozycji i współtwórca tzw. podziemia gorzowskiego zgrupowanego wokół biuletynu „Feniks”, w 1981 r. Jako dziennikarz gazety zielonogórskiej penetrował I Krajowy Zjazd Solidarności w Gdańsku, zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 10I/5, po 1989 r. popełnił samobójstwo
65. Piosik Grzegorz – funkcjonariusz SB, oddelegowany do „Stolbudu”, w latach 1990-95 zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Broniewskiego 6F
66. Piotrowski Lucjan – funkcjonariusz SB, zamieszkały w 1982 r.: Gorzów Wlkp., ul. Kręta 5
67. Piwowar Władysław – w 1982 r. kapitan, funkcjonariusz MO
68. Poniedziałek Stanisław – Naczelnik Wydziału IV SB, major, w 1994 r. właściciel firmy ochroniarsko-detektywistycznej specjalizującej się w ochronie konwojów celnych, w latach 1990-95 zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 9E
69. Popiołek Bolesław – funkcjonariusz SB, w 1982 r. porucznik, w latach 90. zatrudniony w Telekomunikacji Polskiej S.A., zamieszkały wówczas: Gorzów Wlkp., ul. Staszica 9A
70. Przepierski (imię nieustalone) – w 1981/82 r. jeden z dowódców ZOMO Gorzów Wlkp., dowodził w akcjach pacyfikacji demonstracji ulicznych w Szczecinie w dniu 03.05.1982 r., brutalnie rozpędzając uczestników nielegalnych w okresie PRL-u obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
71. Przybyła Andrzej – funkcjonariusz SB
72.
73. Ratajczak (imię nieustalone) – funkcjonariusz SB, szczególnie agresywny
74. Rejter (imię nieustalone) – w 1981 r. Zastępca Komendanta Miejskiego MO w Słubicach, w grudniu 1981 r. w akcjach pacyfikacyjnych w Gorzowie Wlkp. oraz w pacyfikacji Zakładów Cegielskiego w Poznaniu, zamieszkały wówczas i w 1995 r. w Słubicach, po 1990 r. pracował w Słubicach jako zastępca dyrektora jednej ze szkół, w 1981 r. porucznik
75. Rychlewski Edmund – funkcjonariusz KW MO Gorzów Wlkp., w 1982 r. major, zamieszkały wtedy i w 1995 r. Gorzów Wlkp., ul. Łużycka 6/7
76. Secler Mirosław – funkcjonariusz Wydziału III SB, porucznik, w 1981 r. absolwent AWF Gorzów Wlkp. (praca magisterska: Rola WBTM Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej „Juventur” w kształtowaniu postaw społeczno-politycznych młodzieży gorzowskiej w latach 1979-1980. Sygnatura: M.1097), w 1994 r. prokurent w spółce z o. o. „Kliner” w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wawrzyniaka 64, w 1997 r. współwłaściciel tej firmy i wówczas zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Fredry 1C/5
77. Sidor(imię nieustalone) – funkcjonariusz SB
78. Sidorowicz Ryszard – funkcjonariusz SB, kapitan, specjalizował się w przeszukaniach mieszkań działaczy opozycji
79. Sikora Zdzisław – funkcjonariusz SB, w 1988 r. odznaczony na wojewódzkiej akademii z okazji święta MO i SB, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Broniewskiego 6F
80. Sikorski (imię nieustalone) – funkcjonariusz SB
81. Siwek Alfred – funkcjonariusz Wydziału III SB, major, w 1994 r. szef firmy „Ston”, przez ostatnich kilka lat wydawał w Kostrzyniu miesięcznik „Kurier Pogranicza”, w 1982 i 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Broniewskiego 6D
82. Skitek Augustyn – funkcjonariusz SB, porucznik, w 1994 r. funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Myśliborska 54
83. Skomorucha Janusz – lekarz medycyny, zatrudniony w 1981-89 w KW MO (WUSW) Gorzów Wlkp., po 13 grudnia 1981 r. oddelegowany także do więzienia w Wawrowie, skąd pod pozorem pomocy internowanym przechwytywał grypsy, dziś prowadzi prywatną praktykę w przychodni przy ul. Piłsudskiego, zamieszkały wtedy i w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Mieszka I 65A
84. Skupień Antoni – podpułkownik, Naczelnik Wydziału Ogólnego KW MO Gorzów Wlkp.
85. Słowiński Jacek – funkcjonariusz SB, adres w latach 1990-95: Gorzów Wlkp., ul. Stilonowa 24
86. Smoliński Zygmunt – funkcjonariusz SB, wyższy oficer, w 1982 i 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Berlinga 4A
87. Sobczyński Czesław – funkcjonariusz Wydziału V SB, starszy chorąży, specjalista od brutalnych pobić w trakcie przesłuchań, w latach 80. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Narutowicza 24, w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Daszyńskiego 4
88. Sołtys Ferdynand – chorąży, funkcjonariusz KW MO Gorzów Wlkp.
89. Sołtysiak Walenty – funkcjonariusz SB, w 1982/83 fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Broniewskiego 6A
90. Staszewski Witold – funkcjonariusz SB, Naczelnik Wydziału Śledczego SB, major, odpowiedzialny za brutalne pobicia w trakcie przesłuchań, w 1994 r. Kierownik Zawodów Żużlowych KS „Stal-Brunat” Gorzów, w latach 1990-95 zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Broniewskiego 6B
91. Stępkowski Feliks – w 1987 r. Komendant Wojewódzki ORMO, Zastępca Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Kołłątaja 8D
92. Strychanin Ryszard – prawdopodobnie funkcjonariusz SB, w 1982 r. fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych i zamieszkały wówczas: Gorzów Wlkp., ul. Stilonowa 18/10, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Wróblewskiego 36C
93. Styczyński Marian – funkcjonariusz SB, kapitan, zamieszkały w 1982 i w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Bema 7A/2
94. Szafrański Jerzy – prawdopodobnie funkcjonariusz SB, fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych, zamieszkały w 1982 r.: Gorzów Wlkp., ul. Sportowa 14C/8
95. Szczerbicki Edward – funkcjonariusz SB, kierownik Sekcji A, porucznik, w 1994 r. szef firmy ochroniarskiej „Sezam”, w latach 1990-95 zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Berlinga 5
96. Szmigir Zenon – w 1988 r. funkcjonariusz WUSW Gorzów Wlkp., kapitan, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Dowbora-Muśnickiego 18
97. Szumski Zbigniew – członek ORMO, w 1982 i w 1983 r. pracownik Elektrociepłowni Gorzów Wlkp., fałszywy świadek oskarżenia w procesach politycznych, wówczas zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Pomorska 35
98. Śliwiński (imię nieustalone) – funkcjonariusz SB, w 1982 r. porucznik
99. Tkaczenko Mieczysław – funkcjonariusz SB, kapitan, w 1981 r. oddelegowany do nadzoru SB nad Wojewódzkim Urzędem Telekomunikacyjnym, ekspert od zakładania podsłuchów telefonicznych działaczom opozycji, w 1995 r. zamieszkały Gorzów Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 52
100. Tomaszewski Józef – funkcjonariusz KW MO Gorzów Wlkp.
101. Trajgis Zdzisław – funkcjonariusz SB, w latach 90. Komendant, Kierownik Samodzielnej Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej I Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. przy ul. Obotryckiej, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Zapolskiej 7
102. Wandziuk Witold – członek ORMO
103. Wilk Stanisław – funkcjonariusz MO w 1988 r. odznaczony na wojewódzkiej akademii z okazji święta MO i SB
104. Wnęk Kazimierz – funkcjonariusz SB, w 1982 r. kapitan, w 1995 r. zamieszkały Gorzów Wlkp., ul. Berlinga 5A
105. Wojtczak Jerzy – funkcjonariusz SB, Zastępca Naczelnika Wydziału, kapitan, od początku lat 90. po dzień dzisiejszy prowadzący punkt TOTO przy ul. Wełniany Rynek, adres w latach 1990-95: Gorzów Wlkp., ul. Wróblewskiego 45
106. Wyśmierski Henryk – funkcjonariusz KW MO Gorzów Wlkp., w 1982 r. kapitan, w latach 1990-95 zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Chodkiewicza 31
107. Zdanowicz (imię nieustalone) – funkcjonariusz SB, w 1982 r. zamieszkały: Lipki Wielkie, ul. Szosowa 1
108. Ziółkowski Stanisław – funkcjonariusz Wydziału III SB, w 1982 r. kapitan, zamieszkały wówczas: Gorzów Wlkp., ul. Gwiaździsta 7/1 109. Żołnowski Mirosław – funkcjonariusz SB, w 1982 r. inspektor Wydziału III SB, w 1982 r. absolwent AWF Gorzów Wlkp. i autor pracy magisterskiej (!!!): Stanowisko studentów IV roku wobec akcji strajkowych w Filii, organizowanych w listopadzie i grudniu 1981 r., sygnatura: M.1175, napisanej pod kierownictwem naukowym (!) doc. dra Arkadiusza Ogrodowczyka

Wykaz niektórych pracowników wymiaru sprawiedliwości szczególnie aktywnych w działaniach represyjnych wobec opozycji politycznej na terenie byłego województwa gorzowskiego w okresie stanu wojennego i w latach późniejszych (sędziowie, prokuratorzy):

1. Ascheberg Z. – sędzia
2. Bajzert Zdzisław – sędzia, adres w 1982 r.: Gorzów Wlkp., ul. Wyczółkowskiego 7/7, obecny: Gorzów Wlkp., ul. Mickiewicza 21
3. Bartkowski Zbigniew – adres w 1982 i 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 10A/8; sędzia
4. Borowicz Marian – adres w 1982 i 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 10B/3
5. Durlik Stanisław – prokurator
6. Głowska Urszula – adres w 1982 i 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Parkowa 2/6
7. Kokowski Marek – w latach 80. Wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. delegowany do Prokuratury Wojewódzkiej
8. Kopka Alojzy – zmarły jeszcze w 1983 r. prokurator, podoficer Wojskowej Służby Wewnętrznej
9. Mazur Krystyna – w latach 80. Wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.
10. Mazurkiewicz Andrzej – w latach 80. Wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.
11. Nenycz Józef – w 2006 r. Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp.(!!!), obecnie Zastępca Prokuratora Okręgowego
12. Owczarczak P. – sędzia
13. Paduch Bogdan – sędzia, adres w 1982r: Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 10I/16
14. Rutkowski Ryszard – adres w 1982 i 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Chełmońskiego 1F/7
15. Spychaj Krzysztof – prokurator, adres w latach 90. i do dziś: Gorzów Wlkp., ul. Sczanieckiej 70
16. Stachowiak Ryszard – sędzia, adres w 1982 r.: Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 10A/12

Szczególnie „aktywni” tzw. dziennikarze:

1. Cudak Grażyna – zamieszkała w 1982 r.: Gorzów Wlkp., ul. Fredry 11, w latach 90. dziennikarka lokalnej telewizji Wigor i Rzecznik Prasowy Wojewody Gorzowskiego
2. Nogieć Jerzy – zmarł, w 1982 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Marcinkowskiego 10G/6
3. Włodarczak Andrzej – do dziś publikuje w „Gazecie Lubuskiej”, w 1995 r. zamieszkały: Gorzów Wlkp., ul. Warskiego 7
4. Zysnarski Jerzy – dziś określa sam siebie mianem: „publicysta niezależny”, zamieszkały w 1982 r.: Gorzów Wlkp., ul. Fredry 1D, w 1995 r.: Gorzów Wlkp., ul. Kurnatowskiego 6

Inni:

1. Karpienia Grażyna – autorka „pracy magisterskiej”: Stanowisko Studentów Akademii Wychowania Fizycznego Poznań, Filia w Gorzowie Wlkp. wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981 r.) Gorzów Wlkp. 1982. Stron: 68. Praca magisterska wykonana w Pracowni Nauk Społeczno-Politycznych Filii poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. pod kier. doc. dra Arkadiusza Ogrodowczyka. Sygnatura: M.1176. Zwykły esbecki donos uznano za „pracę naukową”, a przywódca strajku studenckiego 23-letni Wiesław Suchogórski został internowany!
2. Ogrodowczyk Arkadiusz – pracownik Pracowni Nauk Społeczno-Politycznych Filii poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. W okresie PRL-u pilotował studentów, którzy chcieli zaciągnąć się do komunistycznych służb specjalnych, po 1989 r. otworzył sklep, w 1997 r. zamieszkały w Poznaniu, ul. Kosowska 4

Uprzejmie proszę wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza osoby represjonowane, o pomoc w uaktualnieniu listy:

Sławomir Wieczorek,
tel.: 0603-204-753
e-mail: slawek.gorzow@wp.pl

37 myśli w temacie “Wykaz funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa z Gorzowa

 1. Lazarowicz 9 kwietnia 2007 / 17:17

  Prosiłbym o usunięcie poz. 36 (Ryszard Kilanowski), w ślad za oryginalną listą na stronie „Opcji na Prawo”. Wpis okazał się błędny.

  Pozdrawiam
  Romuald Lazarowicz

  • ZOMO 15 sierpnia 2010 / 16:11

   Znam p.Przepierskiego był kierownikiem Komisariatu Kakolewskiego MO w Gorzowie Wlkp.Swój chłop,a robił to co nakazywał mu obowiązek i przysięga.

 2. Tadeusz Łapanowski - internowany milicjant 23 sierpnia 2007 / 20:09

  Nazywam się Tadeusz Łapanowski 116 to mój numer na liście poniżej,ponieważ /na liście powyżej pod nr 53 / trafiłem na nazwisko identyczne z moim /chociaż człowieka nie znam/ pozwolę sobie zasugerować żeby na tego typu listach umieszczać bez cienia wątpliwości nazwiska bandytów którzy nadużyli władzy .
  Argumenty ,że ktoś przyjął odznaczenie albo leczył milicjantów są /pardon/ równie niedorzeczne jak przyjaźń Polsko-Radziecka.

 3. Tadeusz Łapanowski - internowany milicjant 27 sierpnia 2007 / 19:14

  Niestety admin nie zamieścił listy którą dołączyłem do poprzedniej odpowiedzi więc wyjaśniam ,że numer 116
  dotyczy listy internowanych w Zabrzu-Zaborzu która można odczytać na stronie Internowani.pl.
  Żeby unaocznić jak kręte bywają ludzkie losy informuję ,że w tymże obozie było internowanych także dwóch osobników z powodów kryminalnych.
  Internowany został również były zastępca dowódcy batalionu d/s polityczno- wychowawczych ZOMO Katowice w stopniu kapitana oraz były sierżant tegoż ZOMO czyli ja.

 4. Stefan 31 grudnia 2008 / 19:58

  wymieniony (poz.53) kpt. Adam Łapanowski został odznaczony za bezpośredni udział w zatrzymaniu groźnego przestępcy na terenie Słubic/za bandytą był rozesłany list gończy/.
  Szczegóły dot. tego zdarzenia można znaleźć w „Gazecie Lubuskiej”w tekście red. Szydłowskiego.Tyle fakty…

 5. borys64@o2.pl 20 kwietnia 2009 / 21:06

  Pragne Panu powiedzieć jako już były milicjant i policjant , że Eugeniusz Sawiński, obecnie od kilkunastu lat pełniący funkcje , w Starostwie powiatowym Międzyrzeczu, był Zastępcą d/s Politycznych MO, strasznie gnębił milicjantów, którzy np chcieli ochrzcić dziecko, mnie osobiście wezwał na rozmowę za to ,że byłem na mszy w kościele za zmarłego teścia, cyt, słowa: co wy towarzyszu ochujeliście?Mam innych gorszych przykldow. Ppozdrawiam i sie nie boje

  • ZOMO 6 sierpnia 2010 / 15:02

   chłopie nie rób z siebie męczennika ,bo nim nie jesteś.

   • Piotr Dobecki 1 stycznia 2014 / 20:30

    Zomowcu czytaj co napisał ,czytaj 100 razy pozniej pomysl i znowu czytaj.Pozniej sprobuj cos naskrobac.Zebys nie musiał wysliac durnego kacapskiego łba borys napisał o gnoju sawinskim ,kapujesz?

 6. laura 4 kwietnia 2010 / 19:57

  Łapanowski Tadeusz były zomowiec ,były esbek powiązany z zabójcami z KWK Wujek pracuje w prywatnej firmie ZPRAE Siemianowice Śląskie na kierowniczym stanowisku.

  • ZOMO 6 sierpnia 2010 / 15:04

   Pytanie co mieli robić Zomowcy aby bronić swojego życia i zdrowia.Policja przedwojenna wystrzelała by was do nogi.

 7. Tadeusz Łapanowski - internowany milicjant 24 kwietnia 2010 / 14:28

  Ejże , ejże – panów górników proszę o powściągliwość byłem zomowcem to fakt ale do 30 listopada 1980 roku od tej chwili jestem cywilem i lania wam nie spuszczałem.
  Nie trzeba było podczas internowania przechwalać się przed wszystkimi wokół coście wyprawiali podczas strajków .
  Ja esbekiem nie byłem – samiście na siebie donosili.

  • ZOMO 6 sierpnia 2010 / 15:00

   Tak to jest prawda sami donosili na siebie.

 8. laura 8 sierpnia 2010 / 14:37

  Dyrekcja ZPRAE w Siemianowicach zwolniła pana Tadeusza
  Brawo! , tak trzymać.

 9. tlen 15 sierpnia 2010 / 16:16

  Ursusa już nie ma styropianowcy wyprowadziły go na
  manowce,,podobnie jak stocznie,tak trzymać co nie mogła
  dokonać komuna zrobili to pożal się boże tzw.obrońcy prześladowanych w PRL.

  • Huzarus 16 sierpnia 2010 / 07:26

   @komentujący
   Pan „tlen” i „ZOMO” piszą z pod tego samego nr. IP. Czyżby to ta sama osoba?

   Ćwiczyło się te techniki operacyjne. Tylko wtedy nie było Internetu i o nim nikt nie nauczył.

  • Paweł 8 lutego 2011 / 23:03

   tlen nie tlen ale

 10. Tadeusz Łapanowski - internowany milicjant 22 sierpnia 2010 / 21:08

  Lauro czy jak ty tam masz na imię – ponieważ sama prawdopodobnie pracujesz w zakładzie który mnie zwolnił to nie używaj jego nazwy ani logo w spotach bo indeksuje sie to w wyszukiwarkach i ktoś kto wpisze nazwę firmy może sobie też to przeczytać i zrezygnuje naprzykład ze złożenia dużego zamówienia.
  Na razie to spadło z pierwszych stron wyszukiwarek więc uważaj
  bo możesz sama też stracić robote jeśli zamówienia dla firmy się nie poprawią.
  pzdr. TŁ

 11. Lotana 12 stycznia 2011 / 18:11

  Augustyn Skitek to kanalia z byłego SB, działał w Gorzowie Wlkp.. Obecnie zamieszkały w Mierzynie przy ul. Kolorowej(przedmieścia Szczecina). Wyjątkowo wredna szuja, która aż się prosi o zdrowy łomot.

 12. andrzejk1123 8 października 2011 / 16:14

  A Gdzie jest pan Borkowski Aleksander – Naczelnik Wydziału Paszportów SB w Gorzowie Wlkp., jego podwładna – Grażyna Cioroch

 13. dr Zdzisław Stankiewicz 3 stycznia 2012 / 20:59

  Arkadiusza Ogrodowczyka znałem dobrze w latach siedemdziesiątych. Był oficerem w wydziale polityczno- wychowawczym XII Dywizji w Szczecinie, zajmował sie współpracą- pewnie nadzorem- z organizacjami oswiatowymi (Towarzystwo Szkoły swieckiej, SAiW itp)-porucznik, potem kapitan, wyszedł z wojska w stopniu majora, potem spotkałem go w AWF w Gorzowie jako doktora hiostorii. W moim życiu odegrał rolę haniebną.

 14. Maxym38 27 czerwca 2012 / 18:46

  Na jakiej podstawie wypisujecie totalne bzdury? Bo ktoś wam opowiedział konfabulowana historię? czy tez nie do końca czytacie ze zrozumieniem. Przykład: lista funkcjonariuszy SB a znajdują się na niej funkcjonariusze MO. Zasadnicza różnica moi domorośli historycy.

 15. Tadeusz Łapanowski - internowany milicjant 22 sierpnia 2012 / 09:46

  Powyższy pozew wrzucam po raz drugi bo wczorajszy wykasowaliście a to brzydko.
  Ty adminie albo zostaw wszystko albo wszystko wykasuj a nie tylko to zostawiaj co odpowiada twoim wyobrażeniom i poprawności politycznej.
  Rozumię ,że macie swoje wyobrażenie o stanie wojennym ale prawda jest jaką była a nie taką jaką chcieliście żeby była

  • Huzarus 22 sierpnia 2012 / 13:03

   Mój blog. Ja rządzę. Kasuję co uważam za słuszne zwłaszcza taki bełkot.
   Brzydkie to jest wspieranie przestępcze ustroju jakim był PRL, a później wmawianie, że jest się ofiarą.
   Czasy kiedy milicja miała coś do powiedzenia minęły.

 16. Tadeusz Łapanowski - internowany milicjant 22 sierpnia 2012 / 17:58

  No cóż Huzarusie miałeś szanse pokazać czytelnikom jaką suką była milicja i jej nie wykorzystałeś .
  Prawdzie długo gęby kneblować się nie da . Jeśli PRL był ustrojem przestępczym to wybacz ale dla obecnego nawet nazwy jeszcze nie wymyślili
  czegoś tak złodziejskiego i antyspołecznego ludzie jeszcze nie widzieli .
  Bezpieka w porównaniu z dzisiejszą ABW to były dzieci niewinne.
  Coś ci jeszcze poślę – zachowaj to sobie na wszelki wypadek
  Tadeusz Łapanowski

  (usunięte)

  • Huzarus 22 sierpnia 2012 / 22:07

   Informuję że żadnego wypadku nie przewiduję dlatego też skasowałem.
   To prawda, że III RP jest ustrojem złodziejskim i antyspołecznym. Jest tak dlatego, że Pan i panu podobni wspierali i budowali wcześniejszy reżim (np będąc w ZOMO). To Pan dołożył swoją mało cegiełkę do tego co działo się w PRLu i do tego co mamy dzisiaj.

   Dzisiaj Pan były ZOMOwiec poczuł się poszkodowany faktem jego internowania i chciałby aby państwo wypłaciło mu 100000 zł odszkodowania.
   To Pan powinien zapłacić odszkodowanie Polakom za wspieranie zbrodniczego systemu jakim był PRL.

 17. Tadeusz Łapanowski – internowany milicjant 22 sierpnia 2012 / 22:44

  Do tego co mamy dzisiaj to ja się nie dokładałem , Jak Pan zauważył raczej próbowałem obecnej degrengoladzie przeciwdziałać, Solidarność która przyznawała się oficjalnie ,że działa za obce pieniądze i posługuje się sprzętem dostarczonym przez obce państwa uczciwi ludzie uważali za agenturę i ja też , dlatego trzymałem się od nich z daleka a jeśli coś robiłem to własnym sumptem Za tę biedę i bezrobocie które mamy dzisiaj , za Rząd i władze które działają jak namiestnicy na okupowanych terenach i grabią nas do ostatniej nitki sami grabiąc bez skrupułów a od nas wymagają roboty do śmierci odpowiadają wyłącznie byli aktywiści tamtej NSZZ Solidarność będący obecnie u władzy i kradnący tak ,że aktywiści PRL-u nawet ułamka tego nie zagarnęliby przez całe życie co byle kacyk III RP przez miesiąc
  i jeszcze jedno Panie Huzarus – Bądź Pan uprzejmy przywrócić oryginalne tytuły .

  • Huzarus 23 sierpnia 2012 / 15:03

   Widzę, że ma Pan problem z odbiorem rzeczywistości i ustaleniem kto za co odpowiada i kto rządzi.
   Polecam do przeczytania Polityczny kapitalizm kompradorski

   bez odbioru

  • Fred 13 lutego 2016 / 22:54

   Co ty popłuku po komunie chrzanisz. Draństwem obecnych czasów jest to, ze otrzymujecie horrendalnie wysokie emerytury. Za co? Młodzi pracują dziś na wasze niezasłużone emerytury, za 45 lat waszego opitalania. Poprzedni ustrój to dno. Czy ty nie widziałeś kolejek za podstawowymi towarami, które takie żłoby jak pezetperowcy, milicja czy oficerowie kupowali w kantynach. Za to powinniście być ukarani. Jak te sklepy wyglądały? Nędza w narodzie była okrutna, Tylko była blokada informacji. Złodziejstwo kwitło bezkarnie na wyżynach władzy. Korupcja i nepotyzm były takie jak w Kamerunie. Obecne problemy tworzą takie popłuki po komunie, które dorwały sie do władzy, rozkradając to co się dało, a powinni gnić w pierdlu. A ty masz teraz wolność, korzystasz z internetu, więc narzekasz. Bezczelny dziadzie.

 18. Basia 8 października 2012 / 19:45

  czy ktoś wie, gdzie mogę znaleźć listę pracowników sb z dawnego województwa elbląskiego?

 19. Halina 5 grudnia 2012 / 23:32

  czy ktoś wie, coś na temat pisma PP500-1565/81 Ministra Pracy,Płacy i Spraw Socjalnych z grudnia 1981 roku o internowanych ,gdzie je znaleźć w oryginale bo tylko opis znalazłam .

  • Marek 30 czerwca 2013 / 14:07

   Internowany, ale ja to mam gdzieś.Nie ma pracy,nie ma kasy na chleb. I jeszcze taki ktoś o tym się chwali.

 20. Zofia 2 lutego 2013 / 10:22

  Dopiero byłam po szkole i dostałam staż w kadrach Huty Katowice ale pamiętam ,że PP500-1565/81 to było pismo Ministra Pracy ,Płac i Spraw Socjalnych z grudnia 1981r. jednak dokładnej daty nie pamiętam z około 20 grudnia bo na pewno po 16 grudnia i w tym piśmie ten Minister ustalał za co i w jaki sposób wypłacać mają zakłady pracy wynagrodzenie za pracę tym pracownikom których internowano w stanie wojennym. Ogólnie to wypłacać mieli im jak za urlop. W hucie byliśmy tym pismem mocno zdumieni bo mieliśmy takich pracowników kilkunastu i myśleliśmy ,że to będzie jak z aresztowanymi za przestępstwa i nawet kierownik kazał już przygotować pro forma wypowiedzenia dla nich żeby nie tracić czasu kiedy z komitetu przyjdą dyspozycje, jednak zamiast dyspozycji z Komitetu przesłali nam telefonogramem instrukcję ,że nie wolno ich zwolnić pod żadnym pozorem i dać im na razie miesiąc płatnego urlopu za 1981 mimo ,że wszyscy już mieli urlop wykorzystany i jak trzeba to zaraz w styczniu urlop za 1982 ale go nie wpisywać do karty . a chyba w lutym 1982 roku dostaliśmy na piśmie pismo z MP,PiSS i egzemplarz Służby Pracowniczej. No ale teraz ja zapytam – Co w tej chwili pismo to ma za za znaczenie to znaczy staż pracy albo podwyższenie średniej, czy co innego . Proszę o odpowiedź.

 21. zainteresowany 20 lutego 2013 / 17:13

  Pani Zofia praktycznie udzieliła sobie odpowiedzi zwrotem cyt: „ogólnie to wypłacać mieli im jak za urlop” Kodeks Pracy określał ” Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy należy się tak jak gdyby pracownik w tym czasie pracował” Pracownik przebywał w miejscu pracy 8 godzin i szedł do domu a internowany przebywał „w niej” całe 24 godziny w dni robocze i dni wolne od pracy przymusowo dlatego jego „czas pracy ” był zdecydowanie dłuższy. Dla przykładu dwa miesiące internowania odpowiadają w przeliczeniu ,że miesiąc roboczy ma 184 godziny ,ośmiu miesiącom normalnej pracy i za taki czas internowanemu powinni wypłacić wynagrodzenie lecz zakład wypłacił tylko za dwa miesiące dlatego pismo PP500-1565/81 jest podstawą do złożenia pozwu o wypłatę odszkodowania za pozostałe sześć miesięcy według średniej krajowej. W moim wypadku byłoby to 48 tysięcy złotych.
  W tej chwili wniosek o oficjalną interpetację pisma PP500-1565/81 oczekuje u Rzecznika Praw Obywatelskich na rozpatrzenie przez Sąd Najwyższy.

 22. Katarzyna J. 23 marca 2014 / 00:05

  Witam,
  zajmuję się pisaniem artykułów i bardzo zainteresował mnie Pański wpis. Czy byłaby możliwość skontaktowania się poprzez maila w celu odpowiedzenia na kilka pytań bądź też spotkania? Jestem bardzo zainteresowana tym, jak Pan do tych osób dotarł i na ile są to dane wiarygodne. Pozdrawiam.

 23. Sąsiad 21 lipca 2015 / 23:28

  Strychanin Ryszard – z poz. nr 92, nie mieszka już na ul. Wróblewskiego …., wybudował dom gdzieś na os. Piaski w Gorzowie Wlkp. i żyje „po pańsku”.

 24. Marek 30 lipca 2015 / 17:39

  Czytam właśnie dokumenty poświęcone kieleckiemu referatowi ds Wyznań z 1951 roku i tam figuruje jako szef tego referatu niejaki Stefan jarosz, ktory wg dokumentu był przez 3 lata w UB.

Możliwość komentowania jest wyłączona.