Przyczyny kryzysów gospodarczych

Przyczyna obecnego kryzysu gospodarczego jest dość prosta. Oczywiście nie dowiesz się o tym z telewizji.

I jeszcze kilka bardzo ciekawy film o przyczynie obecnego kryzysu gospodarczego