Narodowa pobudka

Polacy powoli zmieniają zdanie o EURO. Po fali problemów w strefie EURO (która jeszcze się nie skończyła) Polakom otwierają się oczy. Patrzą bardziej realnie na wspaniałe EURO zapewniające stabilność i dobrobyt.

Kilka cytatów z badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską

…Jednocześnie razem z Czechami i Łotyszami jesteśmy zdecydowani przyjąć unijną walutę najpóźniej jak to tylko możliwe. Opowiada się za tym 46 – 47 proc. pytanych mieszkańców tych krajów. Eurobarometr wskazuje, że 45 proc. badanych na pytanie o przewidywane skutki zapewnia, że będą one pozytywne i wzrost gospodarczy przyspieszy, 43 proc. zaś, że wręcz odwrotnie. Podczas majowego badania 43 proc. badanych twierdziło, iż Polsce euro by pomogło, teraz przekonanych jest o tym już zaledwie 34 proc. z nas.
…Pesymizm Polaków tłumaczy po części fakt, że w 81 proc. jesteśmy przekonani o wzroście cen po zamianie złotego na euro. Zaledwie 10 proc. uważa, że pozostaną one stabilne.