Antysemityzm w II Rzeczpospolitej

Antysemityzm w II Rzeczpospolitej wg Rafała Ziemkiewicza

A tutaj dalsza cześć historii przede wszystkim interpretacja tego wykładu przez Dawid Wildstein.

Reklamy