Sytuacja globalna wg Grzegorza Brauna

Poniżej analiza globalnej sytuacji na świecie z odniesieniem do Polski autorstwa Grzegorza Brauna.

i pytania z publiczności