Dlaczego lewacy zawsze wygrywają

Moim zdaniem najważniejszym powodem dlaczego lewica „zawsze” wygrywa (od ponad 200 lat) jest jej finansowanie. Ciągle worek pieniędzy czeka na najemników/ rewolucjonistów. W związku z tym, że źródła finansowania są te same (w danym czasie, na danym terytorium) to wszyscy lewicowi najemnicy (chociaż zgrupowani w różnych organizacjach) prowadzą zbieżne działania prowadzące do jednego celu. I ten cel ciągle jest ten sam okraść Ciebie i troją rodzinę ze wszystkiego co wartościowe. Cała reszta to propaganda.

Socjalizm vs. Kapitalizm

Poniżej ciekawe spojrzenie Dr. Liliana V. Stern Ukrainki (która urodziła się w ZSRR i w wieku 24 lat wyemigrowała do USA) na socjalizm i kapitalizm. Odnosi się ona również do coraz większej popularności socjalizmu/ lewicowych poglądów w USA.