Marksizm kulturowy w praktyce

Marksizm kulturowy jest wprowadzany chyba w każdym rozwiniętym społeczeństwie od kilkudziesięciu lat. Warto zapoznać się z tym jak to robiono w innych krajach.
Poniżej dyskusja z naciskiem na wprowadzanie marksizmu kulturowego w Kanadzie.

Reklamy