Największy przywódca socjalistyczny w Europie (zdjęcie)

Po idealistach socjalistach zawsze przychodzą socjaliści pragmatycy.

Przywódca socjalistyczny Europy
Największy przywódca socjalistyczny w Europie (zdjęcie)