System monetarny USA

System monetarny USA.

Wszyscy jesteśmy z nim powiązani. Amerykański system monetarny/bankowy kontroluje światowy system, a konkretnie kontrolował do tej pory. Obecnie przeżywa kryzys, a na scenie pojawił się nowy gracz Chiński system Bankowy.
Poniżej lista największych banków międzynarodowych pod względem kapitałów.

W roku 2005

Najwieksze banki miedzynarodowe - rok 2005

W roku 2007
Największe banki międzynarodowe - rok 2007

W roku 2009
Największe banki międzynarodowe - rok 2009

Czy Chińczycy dadzą wziąć się pod but? Czy możliwa jest współpraca? Raczej nie. Moim zdaniem możliwe są tylko rozwiązania siłowe.
Możliwe rodzaje konfliktów:
– wywołania paniki finansowej w Chinach (dobrą przyczyną może być „bańka na nieruchomościach”),
– wywołanie zamieszek i przejęcia władzy w Chinach przez swoich ludzi,
– wojna „w sieci”,
– blokada morska (odcięcie o rynków i surowców),
– rozbicie Chin na mniejsze kraje/dzielnice/kantony,
– wciągniecie Chin do konfliktów lokalnych,
– wojna konwencjonalna i w przestrzeni kosmicznej.
Każdy z powyższych scenariuszy będzie miał wpływ na twój portfel i standard życia.

Polecam wszystkie lekcje autora powyższego filmu. Można je zobaczyć tutaj