Rola dzieci i wnuków stalinistów w dzisiejszej Polsce

Rola dzieci i wnuków stalinistów w dzisiejszej Polsce
Materiał między innymi obejmuje informacje o Danucie Hübner (z domu Młynarska) i Adamu Michniku