Co po ZUS-ie

Kilka informacji i przemyśleń prof. Roberta Gwiazdowskiego.
Trochę tam upraszcza i źle porównuje budżet ZUS i państwa (budżet ZUS stanowi równowartość 2/3 budżetu Państwa). Reszta pięknie opowiedziana.